Co je metoda Theta healing®?

 • Metoda ThetaHealing® (léčení ve stavu théta) je soubor nástrojů a technik, které vedou k vyhledávání obtíží, které klienta individuálně tíží, nejčastěji jsou to různé strachy, bloky, obavy, negativní přesvědčení či nemoc.
 • Terapeut se souhlasem klienta se napojí do jeho energetického pole, kde načítá různé programy a pocity, které jsou uchovány hluboko v jeho podvědomí. Tyto programy často vznikají na základě našich přesvědčení, vzpomínek, traumat, zkušeností, ať už vědomě nebo nevědomě. Často jsou to programy, které si neseme z prenatálního období, porodu, dětství, geneticky z rodu a nebo z minulých životů.
 • Pomocí této techniky dochází k přeprogramování těchto přesvědčení, jejich pročištění či odebrání ze systému klienta, jelikož pokud s nimi žijeme, tak nemusíme v našem životě plně prožívat to co chceme. Následně také lze pomocí této metody instalovat nové pozitivní pocity a přesvědčení, které chceme do života dodat.

Co pro mne léčení ve stavu théta znamená a co bych si přála, aby při sezení klienti zažívali?

 • V bezpečném a laskavém prostoru se lze do hloubky podívat na to, co se podvědomě u klienta děje, hledá se kořen toho, který když se najde, tak se se souhlasem odebere a nahradí pozitivní energii, tím co klient potřebuje, aby žil svobodnější a radostnější život. Vše je doprovázeno světlem a energií zdroje.
 • Přeji si, aby klienti cítili důvěru v proces, který zažívají, pocit bezpečí, že se mohou tomu otevřít a pustit vše, co je tíží. Aby se cítili milovaní a že si zaslouží prožívat život takový jaký chtějí. Také, že mi mohou důvěřovat, že jsem tu s nimi, a držím pro ně bezpečný prostor.
 • Přeji si, aby věděli, že i přes to, že se můžeme dostat do prožitků bolesti, že jim pomohu je z toho vyvést, tak aby se jim žilo lehčeji, jak oni potřebují. Je pro mne důležité, aby sezení bylo ukončené se změnou energie, abych cítila, že se proměnilo vše co bylo potřeba. Aby jim byl můj hlas a vedení příjemné. Abych mohla pozorovat tu změnu, tu lehkost a radost, kterou já sama si po sezeních prožívám.

Částka za individuální sezení:

 • 600 Kč (do 30 min) – pouze posílání léčení
 • 1200 Kč (do 60 min) – pouze sezení pro děti do 18 let
 • 1600 Kč (do 90 min) – sezení pro dospělé nad 18 let
 • v případě delšího sezení než je délka 60 nebo 90 minut, je cena za každých dalších započatých 30 min 600 Kč

Možnost zvýhodněných balíčků:

 • Balíček pěti poslání léčení (5x 30 minut) – 2500 Kč (ušetříte 500 Kč)
 • Balíček tří sezení pro dospělé (3x 90 minut) – 4500 Kč (ušetříte 300 Kč), nebo (3x 60 minut) – 3600 Kč
 • Balíček pěti sezení pro dospělé (5x 90 minut) – 7000 Kč (ušetříte 1000 Kč), nebo (5x 60 minut) – 6000 Kč
 • Platnost balíčku je vždy šest měsíců od zakoupení, lze střídat variantu online a osobně, balíček je na jednu osobu, a není přenosný. Je to skvělá možnost pro příležitost větších změn a posunů.


Jak Vám díky sezení Thetahealing® mohu pomoci?

 • Všechny naše životní události se nám nedějí náhodou, vždy za nimi je nějaká příčina, kterou jsme si vytvořili našimi myšlenkami, strachy, pocity, ať už vědomě nebo nevědomě. Díky tomu jsme v naší mysli vytvořili různé programy a přesvědčení.
 • Vše, co se děje v našem životě je z 90% nevědomé prožívání a jen 10% prožívání je vědomé. Na čem si myslíte, že je potřeba pracovat? A právě díky tomu doporučuji metodu Thetahealing®, jelikož pomocí ní dokážeme vstoupit do prostoru našeho podvědomí, podívat se na to, co se tam děje a se souhlasem klienta pročistit vše, co je potřeba.
 • Při sezeních se často potýkám s tématy: traumata z prenatálního období nebo porodu, dále téma témata ohledně financí, bloků z financí, často jsou to přesvědčení, které si táhneme rodově nebo z našeho dětství. Dalším častým tématem jsou potíže s otěhotněním, potraty, málo radosti v životě, únava, bolesti hlavy, vztahové problémy, změna zaměstnání, strach z řízení auta, samota, nadváha a další.
 • Jsi připraven/a podívat se do hloubky na to co se ti děje a neslouží ti pro tvé nejvyšší dobro? Jsi připraven/a udělat změnu ve svém životě? Víš, co chceš ve svém životě změnit? Jsi připravena pustit se své minulosti a okovů, které tě v ní drží? Chceš se zbavit emocí a potíží, které tě tíží? Chceš do svého života přivést něco nového? Chceš žít svůj život v radosti a lehkosti? Napiš mi a ráda se s tebou na to do hloubky podívám =).

Jak se mnou probíhá individuální sezení Theta healing®?

 • Přes tlačítko objednat se si zarezervujte termín a čas sezení. Klient může využít buď osobního sezení v Litoměřicích a nebo online video hovorem, nejčastěji používám aplikaci Zoom.
 • Na sezení můžete mít připravené téma na které se chcete podívat. Hned na začátku si povíme ve zkratce jaké je vaše téma, vysvětlíte mi, co se Vám v tomto ohledu ve vašem životě děje. Případně lze také přijít bez tématu. Každé sezení je velmi individuální.
 • Po celou dobu sezení je potřeba, aby klient hodně pil, nejlépe čistou vodu, seděl uvolněně a cítil se v pohodlí.
 • V případě online varianty doporučuji mít sluchátka, je potřeba mít pro sebe klid a čas, nebýt nikým a ničím rušen.
 • Na začátku ještě vysvětlím, jak se používá testování pomocí svalového testu, který se při sezení používá.
 • Poté nás čeká hluboká individuální práce, kdy já se napojuji na klienta, abych mohla provést čtení, různě se doptávám, a vždy se souhlasem klienta nechávám provést změnu. Vše je ve velmi příjemné a klidné atmosféře.
 • Během léčení může klient pociťovat různé pocity, může se objevit očistný pláč, který vnímám, že je potřeba propustit. Dále také může klient pociťovat teplo, brnění, teplo na srdci, otevírání jednotlivých čaker, příval energie, navrácení síly, či sebevědomí. Často dochází k různým aha momentům, kdy vše do sebe začne zapadat jako skládačka.
 • Po určeném čase, vždy cítím u klienta změnu jeho energie, jak spoustu toho, co ho tížilo odešlo. Věřím, že i vy to ucítíte.


Jak vznikla tato metoda?

Metodu objevila v roce 1995 Vianna Stibal, když ji lékaři diagnostikovali rakovinu, která se rychle rozšiřovala. V té době když Vianna vedla jedné klientce terapii, tak Vianna zjistila, že může nařídit okamžité uzdravení fyzického onemocnění klientky a být svědkem jejího léčení. Poté tento objev aplikovala na vlastní rakovinné onemocnění, a otoky na její noze splaskly a rakovina okamžitě zmizela. Později Vianna chtěla vědět, proč její technika funguje, a z výzkumů zjistili, že mozek praktikujícího terapeuta metody Thetahealing® se přepíná do vln théta. Tyto mozkové vlny umožňují přístup do podvědomí, je to úžasný způsob, jak se napojit na energii stvoření, a v této energii můžeme měnit přesvědčení a pocity klientů. Vianna říká, že tuto metodu se může naučit každý.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

certifikát Theta healing Základní kurz – učitelka Lucie Rimona

certifikát Theta healing Pokročilý kurz – učitelka Lucie Rimona

certifikát Theta healing kurz Hlubší kopání – učitelka Indra Silar

21 proč thetahealing…

…mne fascinuje …baví …vede mne do lehkosti …jsem díky němu radostnější …jsem sebevědomější …jsem lepší a lepší člověk …hledám v sobě pravdu …zbavuji se svazování a okovů …napojení na stvořitele je léčivé …užívám si vidět světlo …cítím bezpodmínečnou lásku …miluji pocit odevzdání …cítím, jak je potřeba na sobě pracovat …je úžasné dodávat do těla světlo skrze stvořitele …uvědomuji si a cítím své dary …rozvíjím svou intuici …cítím změnu hned …já jsem jen zprostředkovatel léčení …stvořitelovo světlo léčí …miluji napojení na stvořitele …já jsem důležitá =)